SVE REKLAMACIJE PRIMAMO U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon.

 

Prilikom preuzimanja pošiljke, molimo Vas da u prisustvu kurira vizuelno proverite svaki paket. Ukoliko na njemu ima vidnih oštećenja u obliku pocepanih delova ili nagnječenja, pošiljku ne preuzimati. Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili:

• Da ste dobili proizvod koji niste poručili

• Da ste dobili proizvod kome je istekao rok trajanja

• Da ste dobli proizvod koji je oštećen

• Da ste dobili proizvod koji ne radi

Molimo Vas da nas obavestite o neispravnosti pošiljke 24h od prijema telefonskim ili putem mail-a.

Ako niste u mogućnosti da nas obavestite u ovom roku, obavestite nas što pre budete mogli.

U takvim slučajevima ćemo rešiti problem u Vašu korist u najkraćem mogućem roku i u dogovoru sa Vama.

U slučaju defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snosi Karolina Shop doo. Potrebno je da proizvod vratite u originalnom pakovanju. Ukoliko je defekt nastao kao posledica Vaše neodgovarajuće upotrebe nismo u mogućnosti da prihvatimo reklamaciju.

Karolina Shop doo će Vam u najkraćem roku, a u okviru zakonske procedure, zameniti proizvod sa novim ili izvršiti povraćaj novca.

MOLIMO VAS DA POVEDETE RAČUNA PRILIKOM KUPOVINE NA SAJTU www.karo-lina.rs POŠTO SE RADI O PROIZVODIMA KOJI SU ZA INTIMNU UPOTREBU. PROIZVODI SE NE MOGU VRATITI ILI ZAMENITI UKOLIKO SU ONI VEĆ KORIŠĆENI ILI OTPAKOVANI IZ ORIGINALNE AMBALAŽE KOJA OSIGURAVA PROIZVOD PRE SAMOG KORIŠĆENJA. ZAMENA JE MOGUĆA JEDINO, AKO PROIZVOD NE RADI ILI IMA BILO KAKVO OŠTEĆENJE, ALI NAGLAŠAVO DA NAM TAKO NEŠTO PRIJAVITE ODMAH PO DOBIJANJU PAKETA.

VRAĆANJE NOVCA SE VRŠI NAJKASNIJE 14 DANA OD DANA PRIJEMA VREĆENOG ARTIKLA, A VREDNOST SE UMANJUJE ZA TROŠKOVE ISPORUKE, AKO PRI SLANJU TOG ARTIKLA NISU BILI URAČUNATI U UKUPNU CENU.

Potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju radi ostvarenja svojih prava telefonskim putem (011-3282114) , pismeno (Karolina Shop D.O.O , Beograd, Knez Mihailova 21 TC Milenijum lok 22 ili emailom (office@karo-lina.rs), a mi ćemo Vam izdati pisanu potvrdu ili emailom o prijemu reklamacije sa brojem pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija.

Primljenu reklamaciju Karolina Shop D.O.O vodi evidenciju o primljenim reklamacijama i čuva je najmanje dve godine od prijema.

Karolina Shop D.O.O će vam bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti na izjavljenu reklamaciju. Tada ćemo vam poslati i odluku da li prihvatamo reklamaciju, kao i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može biti duži od 15 dana.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač treba da izjavi reklamaciju na jedan od prethodno navedenih načina, a Karolina Shop D.O.O će otkloniti nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom. Ako potrošač zahteva može se uraditi odgovarajuće umanjenje cene ili se uraditi raskid ugovora za tu robu.

Potrošač može birati da nesaobraznost robe otklonimo zamenom ili popravkom, a ako to nije moguće onda potrošač ima pravo da zahteva umanjenje cene ili povraćaj novca.